Имате идея за бизнес?
Трябва да си регистрирате  фирма

.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Ние имаме огромен опит в регистрирането на фирми, както за Български, така и за чуждестранни лица.

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Нашето клиентскo портфолио включва фирми от всякакви области на бизнеса. Научете повече на нашите услуги

КОНСУЛТАЦИИ

Независимо дали правите нова регистрация на фирма или вече имате бизнес, ние сме на ваше разположение

Вижте вариантите как можете да регистрирате ЕООД с нас:

1.  Дистанционна регистрация

ИЗПРАТИ ЗАЯВКА 1. Изпращате ни заявка; 2. Получавате по имейл готови документи; 3. Подписвате пред нотариус и банка; 4. Изпращате ни сканирани документи; 5. Ние ги подаваме в търговския регистър; 6. След няколко дена имате готова фирма.

Вариант 2:  В нашия офис

1. Посещавате нашия офис. Сключваме договор на място;

2. Получавате консултация за вашия бизнес старт; 3. На място подписвате документите за регистрацията на фирмата Ви; 4. Минавате през нотариус и банка; 5. Наш адвокат подава документите в Търговския регистър; 6. След няколко дена имате готова фирма Запази час и изпрати заявка

Обадете се сега и запазете час за среща

Ако желаете, може да получите безплатна консултация във връзка с дейността, която ще осъществявате, от гледна точка на:

1. Необходим капитал за регистрация с оглед дейността – това е доста важен момент и същевременно често подценяван. След регистрацията дружеството обикновено има разходи (понякога големи) и те трябва да са адекватно капиталово обезпечени; 2. Начини на привличане на капитал впоследствие и рискове от данъчно регулиране, задължения за деклариране или вписване 3. Данъчно планиране с оглед дейността; 4. Важни срокове за деклариране при започване на дейност; 5. Осигурителни задължения и възможни алтернативи за собствениците, управителите; 6. Евентуални задължения за регистрация по ЗДДС, с оглед дейността ( понякога се налага и без никакъв реализиран оборот) 7. Евентуални задължения за удържане на данъци по ЗКПО, с оглед дейността; 8. Разпределяне на печалба и покриване на загуба; 9. Анализиране на евентуални сделки, подлежащи на данъчна регулация и др.

Срокът за регистрация на фирма, от момента в който ние подадем вашите документи в АВ, е  2-3 работни дни. Ние ще подадем вашите документи в деня, в който дойдете при нас за изготвянето им, или на следващия ден в зависимост от това кога се върнете с документите от банката и нотариуса. 
След като уговорите час и ни посетите, всички документи ще бъдат изготвени веднага на място. 

Обадете се сега