Фирмени Промени

Бизнес процесите са динамични и много често се налагат промени в структурата на дружеството. Били те породени от необходимостта от промени в управлението, включване или изключване на съдружници, преместване на адреса на управление, смяна на самото име на дружеството, увеличаване/намаляване на капитала, решение за прекратяване на дружеството и т.н.
При всеки от тези случаи е необходимо вписване в Търговския регистър на съответната промяна. В случай, че имате необходимост от някоя от предлаганите от нас услуги, е необходимо само да се свържете с нас, за да изготвим необходимите документи за промяната, да Ви ги предоставим за подписване и нотариална заверка когато е необходима и да ги внесем вместо Вас в Агенция по вписванията.

Обадете се сега