Фирмени промени

 

  Бизнес процесите са динамични и много често се налагат промени в
структурата на дружеството. Били те породени от необходимостта от
промени в управлението, включване или изключване на съдружници,
преместване на адреса на управление, смяна на самото име на
дружеството, увеличаване/намаляване на капитала, решение за
прекратяване на дружеството и т.н.
При всеки от тези случаи е необходимо вписване в Търговския
регистър на съответната промяна. В случай, че имате
необходимост от някоя от предлаганите от нас услуги, е необходимо
само да се свържете с нас, за да изготвим необходимите документи
за промяната, да Ви ги предоставим за подписване и нотариална
заверка когато е необходима и да ги внесем вместо
Вас в Агенция по вписванията.

ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ – с включени държавни такси
Прехвърляне на дружествени дялове ( при един
договор за продажба )
250 лв.
Приемане на съдружник, без прехвърляне 250 лв.
Смяна на управител. Назначаване на нов 180 лв.
Промяна на адрес на управление 150 лв.
Промяна на име на фирма на ЕООД , ООД 150 лв.
Увеличаване на капитала на ЕООД, ООД 220 лв.
Промяна на предмета на дейност 160 лв.
Назначаване на прокурист на ЕТ, ЕООД, ООД 200 лв.
Удостоверение за вписани обстоятелства от
Агенцията по вписвания
30 лв.
Фирмен печат от 25лв.
Обадете се сега