Цени

ЦЕНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА 

 Регистрация на ЕООД    ИЗПРАТИ ЗАЯВКА  

(отделно се заплащат 72 лв. държавни, банкови и нотариални разходи)

98 лв.

 Регистрация на ООД  

(отделно се заплащат 72 лв. държавни, банкови и нотариални разходи)

150 лв.

 Регистрация на място в нашия офис (Включени държавни и банкови   такси)

169 лв.

 Регистрация по ЗДДС

120 лв.

 Регистрация на ЕOOД,ООД с учредител/и чуждестранно физическо лице

по дог-е

 Регистрация на ЕOOД,ООД с учредител/и чуждестранно юридическо лице

по дог-е

ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ – без нотариалните такси
Прехвърляне на дружествени дялове ( при един договор за продажба ) 220 лв.
Приемане на съдружник, без прехвърляне 220 лв.
Смяна на управител. Назначаване на нов 180 лв.
Промяна на адрес на управление 150 лв.
Промяна на име на фирма на ЕООД , ООД 150 лв.
Увеличаване на капитала на ЕООД, ООД 220 лв.
Промяна на предмета на дейност 160 лв.
Назначаване на прокурист на ЕТ, ЕООД, ООД 200 лв.
Удостоверение за вписани обстоятелства от Агенцията по вписвания 30 лв.
Фирмен печат от 25лв.
Обадете се сега